Προφίλ:

Η εταιρία ΤΥΠΟΧΑΡΤ έχει αναπτύξει τη δραστηριότητα της απο το 1978 στο χώρο των γραφικών τεχνών στην Πάτρα επιτυγχάνοντας μια επιτυχημένη πορεία. Καλύπτει μεγάλο φάσμα εκτυπωτικών εργασιών για την επιχείρηση, τον ελεύθερο επαγγελματία αλλά και τον ιδιώτη. Ο άριστος επαγγελματισμός στον σχεδιασμό και απεικόνιση των στοιχείων του κάθε πελάτη στο χαρτί, χρόνια τώρα έχουν δημιουργήσει σχέσεις επμιστοσύνης μαζί του.

Περισσότερα