Η εταιρία ΤΥΠΟΧΑΡΤ έχει αναπτύξει τη δραστηριότητα της απο το 1978 στο χώρο των γραφικών τεχνών στην Πάτρα επιτυγχάνοντας μια επιτυχημένη πορεία. Καλύπτει μεγάλο φάσμα εκτυπωτικών εργασιών για την επιχείρηση, τον ελεύθερο επαγγελματία αλλά και τον ιδιώτη. Ο άριστος επαγγελματισμός στον σχεδιασμό και απεικόνιση των στοιχείων του κάθε πελάτη στο χαρτί, χρόνια τώρα έχουν δημιουργήσει σχέσεις επμιστοσύνης μαζί του. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σε ότι έχει σχέση με:

  • Επαγγελματικές & ιδιωτικές κάρτες.
  • Διαφημιστικά έντυπα εταιριών, συλλόγων, επιχειρήσεων, καταστημάτων.
  • Λογιστικά έντυπα.
  • Μηχανογραφικά έντυπα.
  • Τιμοκαταλόγους υπηρεσιών & καταστημάτων.
  • Αφίσες εταιριών.
  • Στα άμεσα σχέδια της επιχείρησης είναι η επένδυση σε νέου τύπου μηχανημάτων, που θα εξασφαλίζουν καλύτερη ποιότητα εκτύπωσης και μεγαλύτερη ταχύτητα παραγωγής.